Autodíly Tesař, Tetčice

Prodejna autodílů
Palackého 27
Tetčice, 664 17
546 412 325
606 712 179
pondělí - pátek
8-12 hod, 13-17 hod
sobota
8-11 hod
VISA, Maestro, MasterCard, ...

Široký sortiment autodílů, autobaterií a autodoplňků

V naší prodejně můžete vybírat z bohatého sortimentu autodílů na vozy značek Audi, BMW, Citroen, Daewoo,Fiat, Ford, Honda, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Škoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW.

Nabízíme kompletní sortiment od olejů, provozních kapalin, filtrů a autobaterií přes karosářské, podvozkové a motové díly až po široký výběr autodoplňků.

Díly, které nejsou skladem je možné objednat do druhého dne.

Nejžádanější služby poskytujeme zdarma

Provádíme odborný servis a nabíjení baterií

Nabijeme jakoukoliv baterii, popřípadě doplníme destilovanou vodou.
Uvedeme do činnosti Vaši suchou baterii.

Vaše nejčastější otázky

Jakou baterii vybrat?

Každé vozidlo má od výrobce předepsanou baterii určité kapacity. Mělo by to být uvedeno v návodu k obsluze vozidla, ale pokud přijdete do prodejny autobaterií,tak vám rádi poradíme. Pokud do vozidla nainstalujete baterii s vyšší kapacitou, než je předepsaná, nic se neděje, naopak se zlepší startovací schopnosti (zvláště v zimě) a také se o něco prodlouží její životnost. Nádoby baterií mají standardizované rozměry, takže v jednom rozměru se vyrábí baterie různých kapacit. A i ve vozidle je většinou místo na větší baterii.

Pozornost je třeba věnovat i dalšímu parametru baterií - startovacímu proudu. V dnešní době se objevují baterie, které sice mají předepsanou kapacitu, ale nedostatečný startovací proud. Zvláště důležité je to u dieselových motorů a vozidel s bohatou elektroinstalací. Bohužel jednoduchá rada není, je to na zodpovědnosti prodejce autobaterie. Ale jako všude platí, že dražší je většinou lepší. Kvalitní (dražší) baterie se vám odmění výrazně lepšími startovacími schopnostmi, zvláště v zimě, a také vyšší životnostní, v které se vrátí i o něco vyšší vynaložené prostředky.

Zajímavý je vztah mezi kapacitou a startovacím proudem. Nejde totiž o přímou úměrnost, např. baterie 60Ah mívají větší startovací proud než baterie 66Ah. Je to dáno určením baterií. Proto je někdy výhodnější použít baterii sice nižší kapacity, ale s vyšším startovacím proudem, než baterii vyšší kapacity. Je nutno ale vše pečlivě zvážit a spíš si nechat poradit.

Jakou má baterie životnost?

Záleží na konstrukci baterie. "Tradiční" baterie (desky s příměsí antimonu) mají životnost okolo 4 let, "moderní" baterie (desky s příměsí vápníku) okolo šesti. Opět záleží na výrobci, jsou mezi nimi značné rozdíly. Denně se setkávám s bateriemi, které vydržely ztěží tři roky. A nemusí se ani jednat o „pochybné" značky. Někdy není na vině snížené životnosti ani konstrukce baterie, ani značka, ale špatné skladování u prodejce. Pokud baterie v prodejně dlouho stojí, vybíjí se a v krajních případech může dojít i k její sulfataci (nevratný proces zničení desek). Velmi často zkracuje životnost nízké nabíjení baterie vozidlem.

Jak s baterií bezpečně zacházet?

Elektrolyt je žíravina, na místě je zvýšená opatrnost. V ovzduší dráždí dýchací cesty a oči. Na pokožce způsobuje hluboké špatně se hojící rány. Oděv dokáže rozežrat. Proto je třeba dávat pozor zejména na potřísnění elektrolytem. Po práci se vždy umít. V blízkosti baterie se nesmí manipulovat s ohněm, také je třeba si dát pozor na elektrické jiskry (například při odpojování baterie). Při provozu totiž baterie produkuje vodík, který smíšený se vzdušným kyslíkem tvoří velmi výbušnou směs. Novější baterie by měly být opatřeny protizápalnou pojistkou, ale stále se může vodík hromadit v okolí baterie. Nejvíce vodíku vzniká většinou při nabíjení baterie. Okolo baterie by měl proudit vzduch, či by vzduch k baterii měl mít volný přístup, aby se vodík mohl dobře rozptýlit.

Jak baterii nainstalovat do vozidla?

Pokud koupíte novou baterii, měl by vám jí prodejce na požádání zdarma do vozidla namontovat. Pokud budete vyměňovat baterii sami, vypněte zapalování vozidla i všechny elektrické spotřebiče. Nejprve odpojte záporný pól, potom kladný. Při montáži nové baterie dbejte na správnou polaritu. Plusový kontakt je o něco silnější než minusový, oba kontakty by také měly být viditelně označeny, takže by k omylu dojít nemělo. Nejprve připojte kladný pól, potom záporný. Svorky i póly baterie by měly být čisté a zapadat do sebe celou plochou, aby byl spoj dobře vodivý. Baterii ve vozidle dobře upevněte.

Jak se o baterii starat během provozu?

Ve stručnosti se dá říct, že pokud správně funguje dobíjení vozidla (min. 13,8V a max. 14,3V, případně min. 14,6V u celovápníkových baterií, na 12V baterii), baterie by měla být neustále nabitá a není třeba ji nějak zvlášť ošetřovat. Kontrolu dobíjení je vhodné provést před zimou (v zimě je elektroinstalace nejvíce zatěžovaná, zvláště povinností mít rozsvícená světla). Pokud lze u baterie zkontrolovat hladinu elektrolytu, je dobré tak učinit jednou až dvakrát za rok.

Pozor také na odběr stojícího vozidla, kdy jsou elektrické spotřebiče napájeny pouze z baterie. Takovýto odběr by se měl pohybovat v řádu setin ampéry, maximální odběr záleží na kapacitě baterie, neměl by překročit 0,06A. Nejčastěji baterii nadměrně vybíjí špatná instalace autorádia.

Jak se o baterii starat, pokud není v provozu?

Pokud baterie není v provozu (např. motocyklové baterie během zimy), je třeba ji udržovat v nabitém stavu. Nejlépe je baterii plně nabít a pak použít dobíječ, který natrvalo připojen k baterii zamezuje pomocí velmi malého proudu samovybíjení. Bez dobíječe je nutné baterii pravidelně nabíjet, nejlépe jednou měsíčně. Udržování baterie v plně nabitém stavu prodlužuje její životnost . Obecně se lidé domnívají, že je třeba mít baterii v teple (tedy ne na mrazu). Není to nezbytně nutné, pokud je baterie plně nabitá, měla by bez problémů snést i -18 stupňů Celsia . Ovšem záleží na značce, některé (levnější) baterie mají v zimě velké problémy.

Pokud je vozidlo mimo provoz, baterie napájí některé spotřebiče ve vozidle. Např. rádio, centrální ovládání nebo analogové hodiny mají odběr 0,06A, takže dokáží vybít baterii kapacity 44Ah zhruba za 30 dní. Varovná světla mají odběr 7A, baterii vybijí za 6 hodin. Parkovací světla pak s odběrem 2A vybijí baterii za méně než 24 hodin.

Jak dlouho baterie vydrží mimo provoz?

Pokud není baterie pravidelně dobíjena (tedy většinou dobíjecí soustavou vozidla), postupně se sama vybíjí. Rychlost vybíjení záleží na konstrukci. "Tradiční" baterie (desky s příměsí antimonu) a baterie do motocyklů je dobré plně nabít minimálně jednou do měsíce, "moderní" baterie (desky s příměsí vápníku) vydrží přes čtyři až šest měsíců, ale je vhodné je nabít minimálně každé tři měsíce. Pokud baterie není nějakou dobu plně nabita, má to vliv na její životnost. Pozor je třeba dát v zimě, protože postupným vybíjením klesá hustota a baterie může zamrznout, což vede k deformacím a zničení baterie.

Důležité je nenechat nikdy baterii zcela vybít, protože pak sulfatuje, což je nevratný proces, při kterém se na deskách usazují sulfáty a baterii zničí.

Jak zjistit, na kolik procent je baterie nabitá?

Nejlépe (nejpřesněji) se stupeň nabití baterie určuje podle hustoty elektrolytu. Elektrolyt by měl mít ve všech článcích podobnou hustotu, stupeň nabití pak určíme podle níže uvedené tabulky.

Jednodušší způsob je určit stupeň nabití baterie podle jejího napětí. Baterie musí být před zkouškou několik hodin v klidu, tzn. nesmí být po jízdě či nabíjení. Napětí změříme nejlépe s přesností na setiny voltu a určíme stupeň nabití podle tabulky:

Stav nabití Napětí v klidu [V] Hustota elektrolytu [g/cm 3 ] Stav baterie
100% > 12,60 1,28 v pořádku
70% 12,40-12,54 1,23
50% 12,24 - 12,40 1,20 ihned dobít
25% 11,88 - 12,18 1,15
0% < 11,88 < 1,12

Jak baterii dolévat?

Hladina elektrolytu by neměla klesnout pod desky, ale zároveň nesmí být hladina vysoká, aby nedocházelo ke vzlínání elektrolytu a poškození vozidla! Na většině baterií jsou rysky minima a maxima. Většinu baterií "moderní" konstrukce (hybridní a celovápníkové) by nemělo být potřeba za dobu životnosti dolévat. Pokud elektrolyt výrazně ubývá, případně je na baterii nebo kolem ní vidět oxidace, je třeba zkontrolovat dobíjení. Pokud budete baterii dolévat, použijte pouze čistou destilovanou vodu. Zvláště varuji před doléváním vodou z láhví od různých nápojů! Nikdy je nelze dostatečně vypláchnout, aby na stěnách nezbyly stopy cukru, který je schopen baterii během měsíce úplně zničit. Vždy je lepší nechat baterii zkontrolovat a dolít v odborném servisu baterií.

Jak nabít vybitou baterii?

Nejlepší je nechat akumulátor nabít v odborném servisu.

Akumulátor nabíjíme proudem 0,1 celkové kapacity (I=0,1xC20/A) nebo nižším do plně nabitého stavu. K nabíjení lze použít nabíjecí zařízení s konstantním napětím 14,4V (resp. 7,2 pro 6V baterie) po dobu max. 30 hodin, podle stupně vybití. Plně vybitý akumulátor je třeba dobít co nejdříve, neboť ponecháním akumulátoru ve vybitém stavu dochází k sulfataci elektrod a tím k jeho znehodnoceni. Po skončení nabíjení je třeba nechat akumulátor nejlépe dvě hodiny v klidu, aby se rozptýlil přebytečný vodík a při montáži nedošlo k výbuchu.

Gelové akumulátory je třeba nabíjet speciálními nabíječi. Maximální napětí (tzv. plynovací) zde totiž nesmí přestoupit hodnotu 14,4V, jinak dojde k poškození akumulátoru.

Pokud je akumulátor hluboce vybitý, nabíjení je složitější a je lepší akumulátor svěřit do servisu, aby nedošlo k jeho poškození.

Co s baterií, když skončila její životnost?

Baterie obsahují převážně olovo a kyselinu sírovou, takže se jedná o dost nebezpečný odpad. Proto použitou baterii vždy předejte k ekologické likvidaci. Každý prodejce by měl baterii zdarma zlikvidovat.

copyright © 2013 Filip Tesař, www.filiptesar.cz